بزرگترین دریاچه داخلی کشور، قطب تولید سیب و انگور ایران و نقل و بیدمشک جملگی ویژگی هایی هستند که ذکر آنها با نام ” ارومیه ” گره خورده اند، اما در کنار این محسنات، ورزشی به نام والیبال نیز در چهار پنج دهه اخیر تبدیل به ویژگی نوظهوری برای این شهر شده است.

به گزارش پرتال هواداران والیبال اورمیه به نقل از ایسنا، اگر در ورزش ایران، مازندرانی ها با کشتی شناخته می شوند، اگر خوزستانی ها و به طور خاص آبادانی ها با فوتبال شان زبانزد هستند، اگر اردبیلی ها با وزنه برداری و گلستانی ها با اسب سواری در ایران مطرح می شوند، همگان ارومیه ای ها را نیز با والیبال می شناسند.
والیبال از دهه ۳۰ به تدریج جای خود را در دل اهالی ارومیه باز کرد و از آن پس دو میله به همراه یک توپ و یک تور چه آنکه روی زمین خاکی باشد یا آسفالتی، موزاییکی باشد یا پارکتی، تبدیل به ورزش اول کوچک و بزرگ، پیر و جوان و دختر و پسر این دیار شد. عطش سیری ناپذیر ارومیه ای ها به والیبال، این رشته را به حدی از محبوبیت برای شان تبدیل کرد که آن را به ورزش پرطرفداری چون فوتبال ترجیح می دهند و امروز کوچه و پس کوچه های این شهر در کنار سالن های ورزشی اش گواهی بر این رجحان است.